wersja kontrastowa A A A

Warunki sanitarno-higieniczne turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na dzień 31 lipca 2020 r.

4 sierpnia 2020

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 239 letnich turnusów, na których z wypoczynku skorzystało 7 135 dzieci i młodzieży, w tym 5 132 uczestników na 140 turnusach wyjazdowych i 2 003 uczestników na 99 turnusach zorganizowanych w miejscu zamieszkania.

Przeprowadzono 239 kontroli sanitarnych, w trakcie których oceniano spełnienie przez organizatorów wymagań higieniczno-sanitarnych wypoczynku w odniesieniu do:

• stanu i wyposażenia pomieszczeń, miejsc przebywania uczestników, zaplecza sanitarnego, zaopatrzenia w wodę, gromadzenia odpadów stałych i odprowadzania ścieków,

• w części żywieniowej kontrolowano sposób przygotowywania i spożywania posiłków, warunki przechowywania żywności oraz stan sprzętu i urządzeń zaplecza kuchennego,

• przestrzegania zasad dotyczących zapewnienia uczestnikom i pracownikom bezpieczeństwa i higieny podczas wypoczynku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wdrożenie  wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce i posiadania procedur postępowania na wypadek podejrzenia i zakażenia koronawirusem dzieci/młodzieży lub pracowników oraz stosowania środków zapobiegawczych mających na celu minimalizowanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19,

• przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych, częstego mycia i/lub dezynfekcji rąk, zachowywania zasad dystansu społecznego, a w miejscach wyznaczonych przepisami – przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa.

W trakcie kontroli w jednym obiekcie stwierdzono brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u personelu. Nieprawidłowość szybko usunięto. W drugim przypadku nieprawidłowości dotyczyły niesprawnego urządzenia chłodniczego, niewłaściwych warunków przechowywania i stosowania do produkcji przeterminowanych produktów spożywczych (postępowanie administracyjne w toku). Za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych w stosunku do organizatorów wypoczynku nałożono 2 mandaty karne.

W przypadku wypoczynku organizowanego w formach wyjazdowych najczęstsza lokalizacja turnusów wynikająca z walorów krajobrazowych i posiadanej bazy turystycznej to powiaty: bydgoski, tucholski, żniński i brodnicki. Z wypoczynku w miejscu zamieszkania najwięcej dzieci i młodzieży skorzystało w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Nakle. Zajęcia dla uczestników wypoczynku realizowane były zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do warunków wynikających z ogłoszenia stanu epidemii. Podczas tegorocznego wypoczynku, podobnie jak w latach ubiegłych, propagowano właściwe zachowania w trosce o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez dystrybucję materiałów edukacyjnych: przekazywano ulotki dotyczące bezpiecznego wypoczynku letniego, bezpieczeństwa kąpieli, szkodliwości palenia tytoniu i zażywania narkotyków.

Organizatorzy zapewniali opiekę medyczną podczas wypoczynków najczęściej poprzez zawarcie umowy z pielęgniarką lub ratownikiem medycznym lub przez porozumienie z najbliższym zakładem opieki zdrowotnej. We wszystkich objętych kontrolą miejscach wypoczynku zapewniono apteczki wyposażone w podstawowe środki do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje jej udzielania zawierające numery telefonów alarmowych. Podczas trwania wypoczynku odnotowano 19 urazów (rana cięta palca lewej dłoni, skręcenie kostki nogi, zacięcie nożem palca wskazującego dłoni, usunięcie resztki po kleszczu, oparzenie I stopnia ramienia, skaleczenie dłoni, zbicie barku, otarcia naskórka i ukąszenie przez owady) i 4 zachorowania (bóle brzucha, gorączka i biegunka, w tym u 2 uczestników wystąpiła gorączka, co skutkowało odizolowaniem ich od pozostałych dzieci – po 2 dniach utrzymywania się gorączki, pomimo zażycia leków, podjęto decyzję o pobraniu wymazu w kierunku COVID-19 – wyniki badania negatywne).

Rodzice i opiekunowie uczestników w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej mogli na bieżąco sprawdzić, czy organizatorzy wypoczynku uzyskali zgodę właściwego kuratora oświaty na rozpoczęcie działalności.

Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. “cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.