wersja kontrastowa A A A

Zadania Oddziału

Głównym celem działalności Oddziału Higieny Radiacyjnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem promieniowania jonizującego oraz niejonizującego poprzez nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty wytwarzające takie promieniowanie.

Oddział Higieny Radiacyjnej sprawuje nadzór i kontrolę nad:

 • ochroną pracowników przed promieniowaniem jonizującym  w zakładach stosujących urządzenia do rentgenodiagnostyki medycznej,
 • ochroną pacjentów przed promieniowaniem jonizującym w zakładach opieki zdrowotnej realizujących procedury radiologiczne,
 • ochroną pracowników przed promieniowaniem niejonizującym w zakładach stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne,

Oddział Higieny Radiacyjnej prowadzi postępowania administracyjne w zakresie:

 • wydawania zezwoleń na stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej oraz na  uruchomienie pracowni stosujących takie aparaty,
 • wydawania zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych,
 • prowadzonych kontroli i nadzorem nad placówkami stosującymi promieniowanie jonizujące i niejonizujące.

Oddział Higieny Radiacyjnej:

 • przyjmuje zgłoszenia zgodnie z art. 4 i 5 ustawy Prawo atomowe,
 • opiniuje  projekty dotyczące ochrony radiologicznej przed promieniowaniem rtg ,
 • opiniuje raporty o oddziaływaniu instalacji mających istotny wpływ na środowisko poprzez emisję znaczących poziomów pól elektromagnetycznych,
 • prowadzi bazy danych urządzeń radiologicznych oraz urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne,
 • prowadzi działania zgodnie z wojewódzkim planem postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,
 • współpracuje w zakresie realizacji krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy.
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. “cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.