wersja kontrastowa A A A

Zarządzanie Jakością

CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 435

ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 435

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu obowiązków ustawowych jak i prowadzonej działalności usługowej.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej, dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji inspekcji, umacniając wiarygodność i rzetelność wdrożono w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz 19 powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami:

 • PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
 • PN-EN ISO/IEC 17020 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”,z uwzględnieniem dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest:

 • dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi,
 • identyfikacja i oszacowanie skali zagrożeń,
 • inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym,
 • zachowanie i umacnianie zdrowia społeczeństwa oraz kształtowanie w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

Głównym celem działania jest dbałość o zdrowie społeczeństwa. Dbałość o zdrowie społeczeństwa to:

 • ochrona zdrowia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
 • zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych oraz zawodowych,
 • ograniczanie zagrożeń związanych z zachorowaniem na choroby zawodowe poprzez identyfikacje i szacowanie skali zagrożeń,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zbiorowości ludzkiej poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Personel zatrudniany w stacjach sanitarno-epidemiologicznych naszego województwa, posiadający wysokie kompetencje wykonuje swoje zadania stosując:

 • zasady dobrej praktyki profesjonalnej,
 • nowoczesny sprzęt i metody badawcze,
 • jednolite procedury kontroli oparte na obowiązujących przepisach prawnych.

Personel podnosi swoje kwalifikacje. W swojej działalności gwarantuje zachowanie poufności informacji uzyskiwanych od klienta. Nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego bezstronności i rzetelności. Personel jest niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych ze strony klienta mogących mieć wpływ na jego osąd.

Cały personel zna obowiązującą go dokumentację systemową i politykę jakości. Stosując ją w swojej pracy jest świadomy istoty i ważności swoich zadań.

Dyrekcja wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych została zobowiązana przez PWIS w Bydgoszczy do zachowania zgodności z niniejszymi normami, zaangażowania w procesy ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów i doskonalenia ich skuteczności oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla realizacji celów jakościowych. Mierzalne cele jakościowe ustalane są podczas przeglądów zarządzania.

Działalność pracowników naszej inspekcji wykazywać będzie właściwą jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca spełni wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. “cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.